Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru vzdělání Zdravotnický asistent k výkonu povolání

Publikace projektu Pospolu z r. 2013 je určena skupině oborů 53 Zdravotnictví.

Hlavním záměrem publikace je zvyšovat motivace žáků k nástupu do zaměstnání bezprostředně po maturitě na střední škole a pomoci učitelům v jejich motivační úloze. Využitou metodou jsou náměty na workshopy, které vedou žáky k hlubšímu porozumění profese a jejích požadavků. Cílovou skupinou publikace jsou učitelé, protože právě ti workshopy realizují a mají také možnost přizpůsobit je situaci, kolektivu apod. Publikace cílí i na samotné žáky, jejich motivovanost a přehled o profesi.

Publikace obsahuje náměty na motivační workshopy. Uveden je vždy cíl workshopu, metoda realizace a dále samotný popis workshopu (modelová situace, popis rolí účastníků apod.).

Pracovní verze

Autoři: Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., Mgr. Renáta Svatošová

Publikace je součástí edice Motivační workshopy.

Publikace ke stažení  zde (zde 1,07 MB)