Za spolupráci se školami nabízí stát firmám peníze i úlevy na dani

8.7.2013    Hospodářské noviny    

ZAMĚSTNÁNÍ DÍKY PRAXI. Ještě měsíc se mohou firmy a školy hlásit do projektu Pospolu. V něm stát přispěje na rozvoj partnerství vybrané firmy a střední školy nebo učiliště až 1,8 milionu korun. Kromě toho stát firmám přispívá například i na stážisty.

Počet patnáctiletých se za posledních deset let snížil v Česku o více než 40 tisíc. A čím dál více z nich dává před učňovskými a technicky zaměřenými školami přednost gymnáziím a vysokým školám. „Najít šikovného technika do vývoje je dnes problém,“ říká šéf jablonecké firmy Jablotron Dalibor Dědek. Proto se Jablotron rozhodl spolupracovat se školami, aby v nich našel nejen budoucí zaměstnance své firmy, ale aby mohl sáhnout i do školních osnov a žákům tak představit praktická témata.

Nejen Jablotron navázal spolupráci se školami. Učně a středoškoláky ve spřátelených školách hledají také společnosti Bosh, Siemens nebo TON. Stát se teď rozhodl spolupráci firem a škol více podpořit. V září se rozjede pilotní fáze projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem). Pokud firma spolupracuje na vzdělávání se střední školou či učilištěm, bude možné na takový projekt získat až 1,8 milionu korun. Podporu stát nabízí až 25 „partnerstvím“. Partnerství může tvořit jedna škola a jedna firma, jedna škola a více firem, jedna firma a více škol nebo více škol a více firem. Žádat o peníze ale mohou jen ty firmy a školy, které už mají spolupráci dohodnutou.

„Firmy i školy mohou nabídku podat do 8. srpna 2013. Nejprve by se zájemci měli registrovat na portálu Softtender a poté stáhnout zadávací dokumentaci. V ní najdou přesný návod na zpracování nabídky,“ doporučuje PR manažerka projektu Lucie Šnajdrová.

Komise bude při výběru konečných 25 partnerství hodnotit více kritérií. „Kromě nabídnuté ceny za realizaci projektu také počet zapojených škol a firem, počet nabídnutých aktivit v rámci celého partnerství a jako dílčí kritérium bude hodnocena i kvalita nabídky,“ upřesňuje Šnajdrová.

„Projekt sice nemůže pomoci vyřešit problém nedostatku technicky vzdělaných lidí, může ale pomoci nastartovat duální systém, který propojí firmy se školami a pak snad zvýší motivaci, znalosti a dovednosti studentů,“ říká generální ředitel společnosti Brano Group Pavel Juříček, který se za Svaz průmyslu a dopravy na přípravě projektu podílel. S konečnou podobou projektu ministerstva školství je spokojen, znepokojily ho jen průtahy. První učni totiž podle původního plánu měli začít chodit do firem už loni v září.

Na jedno místo stážisty pět zájemců K dalším státním projektům patří Stáže pro mladé a Stáže ve firmách, které připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Projekt Stáže pro mladé poběží až do srpna 2015, Projekt Stáže pro firmy do října 2014.

„Projekt Stáže pro mladé uskutečňuje stáže pro žáky a studenty posledního ročníku středních, vyšších odborných a vysokých škol. Do projektu se zaregistrovalo téměř 550 poskytovatelů stáží, z nichž přes 300 už vypsalo své nabídky,“ říká Martina Arnoldová ze státního Fondu dalšího vzdělávání. Na jednu vypsanou nabídku stáže se podle ní přihlásí čtyři až pět zájemců. Stát firmám proplatí odměnu stážisty a částečně náklady na stáž. Pokud má firma zájem se projektu zúčastnit, musí se zaregistrovat přes web projektu a vypsat svou takzvanou kartu stáže podle připravené šablony.

Podobně funguje i projekt Stáže ve firmách, který je ale určen absolventům bez praxe, nezaměstnaným a například rodičům vracejícím se z mateřské dovoPracovní lené. „Už se ho zúčastnilo a alespoň jednu stáž zrealizovalo 1100 firem,“ říká Arnoldová.

Ne všechny firmy ale mají se stážemi pozitivní zkušenosti. Například společnost Aircraft Industries, která svou první stáž nabídla na začátku června. „Ze tří námi vybraných stážistů byl jeden už v jiné firmě, další z projektu odstoupil a třetí nesplňoval naše kvalifikační požadavky,“ říká generální ředitelka Aircraft Industries Ilona Plšková. Tu nemile překvapilo, že si firma musí vhodné uchazeče o stáž hledat sama, například přes úřad práce. „Konzultanti projektu pravidelně komunikují s poskytovateli stáží a stážisty a kontaktují je v případě nedostatků,“ uvádí ale Arnoldová.

Příspěvek by se mohl zvýšit o několik tisíc Podpořit spolupráci firem a škol se rozhodlo i ministerstvo financí, které připravilo pozměňovací návrh zákona, jenž má zavést odpočet od základu daně z příjmů na podporu odborného vzdělávání. Návrh nyní projednává Poslanecká sněmovna a měl by se týkat firem, které mají smluvní vztah se školou a oprávnění k činnosti v daném oboru vzdělávání.

„Odpočet na podporu odborného vzdělávání má dvě části – pořízení majetku na odborné vzdělávání a podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta,“ popsal mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.

Ministerstvo také navrhuje zvýšení odpočtu daně u takzvaného motivačního příspěvku, který dostávají praktikanti ve firmě. „Teď jde o maximálně dva tisíce korun měsíčně, v případě studenta vysoké školy o pět tisíc. Navrhujeme zvýšení na pět tisíc korun pro žáky a 10 tisíc korun pro studenty vysokých škol,“ upřesnil Jakob. Odměny pro učně by navíc nově měly být osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.

***

NEHLEDEJTE, PODNIKEJTE Návody, jak získat svého stážistu, a zkušenosti prvních firem zapojených do projektu Stáže ve firmách si přečtěte na: www. ProByznys.info

Foto popis| ZVLÁDNEME TO SAMI Společnost Škoda Auto si vychovává učně sama – provozuje Střední odborné učiliště strojírenské. To letos absolvovalo 184 žáků a žákyň. Všichni úspěšní absolventi dostanou nabídku pracovního místa. Za rok možná i tento lakýrník, který ve výukové místnosti Škody Auto míchá lak na postříkání zkušební karoserie.

Foto autor| FOTO: HN – RENÉ VOLFÍK

O autorovi| trh Petra Paříková, petra.parikova@economia_cz