Standardy RVP ZV

Standardy pro základní vzdělávání představují minimální cílové požadavky na vzdělávání.  Smyslem standardů je účinně napomáhat především školám a učitelům při naplňování cílů vzdělávání stanovených v RVP ZV.

Standardy vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oborů stanovených v RVP ZV. Tyto výstupy dále pomocí indikátorů konkretizují a doplňují o ukázky ilustrativních úloh. Očekávané výstupy vymezují předpokládanou způsobilost využívat osvojené učivo na konci 3., 5. a 9. ročníku.

Standardy pro ostatní vzdělávací obory

Doplňující jazykové standardy


Metodické komentáře


Více informací v digifoliu Standardy pro ZV

otázky a odpovědi ke standardům (MŠMT)