Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7., otázka navazuje na dotaz č. 9 a dotaz č. 10

Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7., otázka navazuje na dotaz č. 9 a dotaz č. 10


Odpověď:

Návrh vzorové smlouvy neobsahuje sankci pro případ, že dodavatel nedodrží závazek vyplývající z ustanovení článku VII. 15 této smlouvy.