Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7., otázka navazuje na dotaz č. 9 a dotaz č. 10

Jakým způsobem má uchazeč kalkulovat cenu za předmět plnění odpovídající udržitelnosti? 

Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7., otázka navazuje na dotaz č. 9 a dotaz č. 10Odpověď:

Je na uchazeči, jakým způsobem bude cenu kalkulovat. Uchazeč je povinen respektovat omezení týkající se finančního plnění stanovená zadávací dokumentací a smlouvou. K tomuto tématu se zadavatel vyjadřoval již vícekrát v předchozích Dodatečných informacích.