Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 12

Položka "Ostatní osobní výdaje realizace modulů" - předpokládám, že do této položky patří zaplacení instruktora žáků a zaplacení učitele, který supluje výuku ve škole za učitele, který je v rámci projektu na stáži ve firmě. Můžete toto potvrdit ? 

Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 12


Odpověď:

Ano, výdaje na zaplacení instruktora žáků lze za tento výdaj považovat, stejně tak například výdaje na činnost odborníka z praxe, který se podílí na plnění předmětu veřejné zakázky v roli jiné než instruktor (např. lektor, oponent maturitní práce a podobně). Zaplacení učitele, který supluje výuku ve škole za učitele, který je v rámci projektu na stáži ve firmě, zadavatel komentoval v odpovědi na Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.