Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Je možné, aby odborný garant za školskou sféru disponoval vzděláním v oboru doplňku hlavního modulu pilotáže nebo musí mít ukončené vzdělání v oboru základu hlavního modulu pilotáže? 

Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Část 5.2 zadávací dokumentace popisuje, že odborný garant musí mít ukončené vzdělání v alespoň jednom z určených oborů pro zvolenou část veřejné zakázky, což jsou jasně vypsané skupiny oborů v Tabulce1. Zadavatel se problematice věnoval také v dotazu č. 9 uveřejněném v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7., ze které vyplývá, že postačí výuční list v určené skupině oborů a maturitní vysvědčení v libovolném z maturitních oborů. Pokud uchazeč do doplňku pilotáže nezahrnul žádný z určených oborů daných vybraným partnerstvím dle Tabulky1, pak není možné doložit kvalifikaci garanta dokončeným vzděláním mimo určenou skupinu oborů.