Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

V odpovědi na dotazy č. 3 dotaz 11. Uvádíte, že pro splnění §53 odst. 1 písm. g) kvalifikačních kritérií musí uchazeč doložit potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny. Znamená to, že musí uchazeč doložit stanovisko od všech pojišťoven na českém trhu? Jelikož i když aktuálně nemáme pojištěnce všech pojišťoven, k plnému prokázání bezdlužnosti je to nutné. Nelze tuto část řešit čestným prohlášením, jak se dělá v jiných veřejných zakázkách? 

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Zadavatel vydal opravu odpovědi k dotazu č. 11 v Dodatečné informaci č. 3 v rámci reakce na dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Dle zákona č. 136/2007 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů postačí pro splnění § 53 odst. 1 písm. g) čestné prohlášení uchazeče.