TTnet

logo_1.jpg TTnet (Training of Trainers Network) byl v ČR oficiálně ustaven 21. ledna 2005, národním koordinátorem sítě TTnet se na základě pověření MŠMT stal NÚV. Síť TTnet sdružuje vzdělavatele učitelů odborných předmětů, výcviku a praxe, instruktorů a lektorů odborného vzdělávání. TTnet ČR byl součástí evropské sítě TTnet, která byla koordinována CEDEFOP. Evropská síť TTnet byla v polovině roku 2011 zrušena a aktivity této sítě, byly přeneseny na Thematic working group on VET trainers Evropské komise. Činnost TTnet ČR je finančně podporována MŠMT.

AKTUÁLNĚ
 

Dne 29. 11. 2019 se uskutečnilo setkání Partnerské sítě TTnet v Praze v hotelu Kanárek.
Více:listopad 2019 "Vzdělávání učitelů v oblasti kariérového poradenství a společné setkání partnerské sítě TTnet"
 


Vážení příznivci Partnerské sítě TTnet,
omlouváme se, ale avizovaná listopadová konference Partnerství TTnet se z organizačních důvodů neuskuteční.
Místo konference se uskuteční setkání partnerské sítě dne 29. 11. 2019 v Praze.
 

Conference Announcement and Call for Papers of  the 3rd International Conference «Literacy and Contemporary Society: Identities, Texts, Institutions»  11-12 October 2019, “Filoxenia” Conference Centre, Nicosia, Cyprus

Conference_Announcement_and_Call_for_Papers.pdf Conference_Announcement_and_Call_for_Papers.pdf (344,29 KB)

http://www.pi.ac.cy/literacy

https://www.facebook.com/events/461012687975646/


Setkání expertního týmu partnerské sitě TTnet se uskuteční dne 22. května 2019 v hotelu Kanárek v Praze. Téma, kterým se bude expertní skupina TTnet zabývat je Vzdělávání učitelů v oblasti kariérového poradenství.

Nejpve zazní několik příspěvků a poté bude následovat řízená diskuze k obsahové přípravě odborné konference.

program setkání.pdf program setkání.pdf (673,71 KB)
 


VINCE is an ERASMUS+ project that is developing training materials for university staff working in processes of Validation of Prior Learning (VPL) and Validation of Non-formal and Informal Learning (VNIL) with migrant and/or refugee students. The objective is to provide university staff with tools to be better equipped when working with newcomers who want to access Higher Education (HE) and want to be more aware and integrated in European society.

You have time until the 10 May 2019 to apply for the Validation Prize 2019 - The three best works will win a trip to Barcelona to present their work during the final VINCE conference. Do not miss this event, which will take place in Barcelona on 14 November 2019! SAVE THE DATE!

More information about the project is available on this page.
The latest news of project VINCE.
 

Norské fondy: Využijte grant z Programu Vzdělávání

Dům zahraničních služeb vyhlásil výzvu o předkládání žádostí o grant na podporu projektů odborného vzdělávání a přípravy v rámci programu Vzdělávání (programová oblast č. 3 – vzdělávání, stipendia, odborné vzdělávání a podnikavost mladých lidí). Šance pro podání žádosti je do 28. 3. 2019, 15 hodin.

Více:
http://archiv-nuv.npi.cz/p-kap/norske-fondy-vyuzijte-grant-z-programu-vzdelavani-1
 

ODBORNÁ KONFERENCE "Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce"

Ve dnech 22. listopadu až 23. listopadu 2018 v Grand Hotelu Litava v Berouně proběhla odborná konference partnerské sítě TTnet na téma Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce.

V rámci letošního ročníku konference TTnet byly prezentovány praktické nástroje zaměřené na podporu učitelů středních škol v oblasti rozvoje digitální gramotnost, aktuální informace zaměřené na podporu digitálního vzdělávání na školách a taktéž na jednotlivé projekty a iniciativy v této oblasti. V rámci konference se rovněž uskutečnily prakticky orientované workshopy vztahující se k uvedené problematice. 

Síť TTnet sdružuje vzdělavatele učitelů odborných předmětů, výcviku a praxe, instruktorů a lektorů odborného vzdělávání.

TTnet_Program_konference_2018.pdf TTnet_Program_konference_2018.pdf (470,53 KB)

Záznam z konference_TTnet_2018.pdf Záznam z konference_TTnet_2018.pdf (807,17 KB)

Více zde: listopad 2018 " Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce"

Z konference byl vydán sborník: Sborník z konference TTnet_2018.pdf Sborník z konference TTnet_2018.pdf (4,12 MB)

 

 

Setkání expertního týmu partnerské site TTnet se uskutečnilo dne 23. května 2018 v hotelu Kanárek v Praze. V rámci setkání zazněla celá řada zajímavých příspěvků a pohledů, které byly zaměřeny na využívání digitální gramotnosti učitellů ve výuce. Na setkání byla mimo jiné představena Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 se zacílením na otevřené vzdělávání, dale projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů či projekty PRIM a DG, které jsou realizovány jednotlivými fakultami. Po představení problematiky digitální gramotnosti setkání vyústilo v diskuzi, ze které vzešlo pojetí, forma a smysl podzimní odborné konfernce. Na konferenci nebudou chybět praktické ukázky využití digitálních technologií ve výuce.

Program.pdf Program.pdf (326,86 KB)

Odborná konference věnovaná využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce se uskuteční ve dnech 22. – 23. listopadu 2018 v Kladně.

 

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit, rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.


S lítostí oznamujeme, že nás opustil jeden z prvních
a dlouhodobě aktivních členů partnerství TTnet,
pan
Doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.

P6191716.JPG

 

Partnerství TTnet uspořádalo ve dnech 30. 11. 2017 - 1. 12. 2017 v Grand Hotelu Litava v Berouně odbornou konferenci Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování.

Konference partnerské sítě TTnet byla tématicky zaměřena na otázky vzdělávání učitelů praktického vyučování, a to zejména z pohledu pojetí jejich vysokoškolské přípravy včetně profilu absolventa a vzdělávacích potřeb učitelů praktického vyučování - požadavky na výkon profese učitele praktického vyučování - vykonávané činnosti, kompetence atd.

V rámci konference se uskutečnila panelová diskuze k utváření pedagogických dovedností v pregraduální přípravě učitelů praktického vyučování.

Více zde: listopad 2017, "Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování"

 Program konference.pdf Program konference.pdf (444,91 KB)

Z konference byl vydán SBORNÍK - Sborník z konference.pdf Sborník z konference.pdf (3,24 MB) .

 

Setkání expertní skupiny TTnet

Dne 27. dubna 2017 proběhlo v Praze setkání expertního týmu v rámci partnerství TTnet. Na setkání se připravovalo pojetí a obsahové zaměření odborné konference plánované na podzim roku 2017. Diskutovalo se o vzdělávání učitelů praktického vyučování (počátečním vzdělávání a dalším vzdělávání), vzdělávacích potřebách učitelů praktického vyučování, profesních kompetencích z pohledu zaměstnavatele, atd.

 

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 v Grand Hotelu Litava v Berouně proběhla odborná konference partnerské sítě TTnet: "Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání".

Pozvanka_na_konferenci_TTnet.pdf Pozvanka_na_konferenci_TTnet.pdf (474,00 KB)

Sborník.pdf Sborník.pdf (3,21 MB)

Více naleznete zde.

Setkání expertní skupiny TTnet

Dne 25. května 2016 proběhlo v Praze setkání expertního týmu v rámci partnerství TTnet se zaměřením na oblast podpory polytechnického vzdělávání. Na jednání, jehož se účastnili zástupci univerzit, odborné veřejnosti a zástupci Národního ústavu pro vzdělávání, byla upřesněna role NÚV v oblasti podpory polytechniky, systému vzdělávání (všeobecné versus odborné vzdělávání), polytechnické vzdělávání -  jeho cíle, rámec a aktuální trendy. V rámci diskuze zazněla řada podnětných připomínek týkajících se například provázanosti polytechnického vzdělávání s jednotlivými výstupy dříve řešených projektů (např. Pospolu). Součástí setkání byla rovněž příprava sborníku pro letošní rok včetně jeho tematického vymezení a zazněla zde informace týkající se připravované dvoudenní odborné konference, jejíž termín je plánován na listopad 2016.

Polytechnika_TTnet.pptx Polytechnika_TTnet.pptx (153,80 KB)

(Zveřejněná prezentace představuje podklad pro pojetí polytechnického vzdělávání, které projednala expertní skupina TTnet na svém jednání 25.5. 2016. Další materiál bude sloužit k přípravě obsahu odborné konference TTnet.)

TTNET_Halouzkova.pptx TTNET_Halouzkova.pptx (137,51 KB)

PROBĚHLO SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ TTnet 23.-24. 11.2015 v Kostelci nad Černými Lesy

Program setkání.pdf Program setkání.pdf (573,57 KB) . Více ze setkání  zde.

Newsletter for European Research in Learning and Work.docx Newsletter for European Research in Learning and Work.docx (27,57 KB)

Pozvánka na konferenci "Lifelong learning: Paving the way for learning and qualifications"

You can find more information about the event, the agenda and register on our website

Zajímavý seminář - Call_for_abstracts_PhDWorkshopVU2015.pdf Call_for_abstracts_PhDWorkshopVU2015.pdf (376,66 KB)

Výzva pro autory - časopis Studia paedagogica je recenzovaným časopisem vydávaným Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a vyzývá autory do dalšího čísla. Více:
CfP_Studia_paedagogica_2016.pdf CfP_Studia_paedagogica_2016.pdf (103,71 KB)

Leveling_the_Playing_Field_From_College_To_Careerrb.pdf Leveling_the_Playing_Field_From_College_To_Careerrb.pdf (426,21 KB)
HEFCE_presentation_4.pptx HEFCE_presentation_4.pptx (590,19 KB)

Rethinking_Internationalisation_Flier.pdf Rethinking_Internationalisation_Flier.pdf (50,24 KB)

Education and Work: (Un-) equal Transitions with a special focus on Central and Eastern Europe
Conference organized by the Institute for the Study of Societies and Knowledge and the University of Basel
CfP_Education_and_Work_Conference_24_25_September_2015.pdf CfP_Education_and_Work_Conference_24_25_September_2015.pdf (213,63 KB)

mohlo by zaujmout...

Dr Renée Bleau, a CR&DALL Associate, participated at the 2015 BPS DOP Annual Conference

Dr Renée Bleau, CPsychol, a CR&DALL associate, participated as the British Psychological Society (BPS) Division of Occupational Psychology (DOP), Scotland liaison coordinator for this year’s BPS DOP Annual Conference held in Glasgow earlier this month (7-9 Jan 2015) at the Hilton in the City Centre.

The upcoming ESREA research network conferences

I'm glad to announce these three upcoming ESREA research network conferences. Please keep an eye on ESREA website for more information.

TALOE European Project: e-assessment webinars

The TALOE Partnership announces a series of webinars entitled "Talks on E-assessment and Learning Outcomes" organised by one of the partners, University Computing Centre SRCE.

Researching Work & Learning (RWL) International Conference 2015, Singapore

The next international Researching Work and Learning conference will take place in Singapore this year from 9.-12. December. The deadline for submission of abstracts for papers, symposia and posters is set to 31. March 2015.


CfP international conference "cultures of programme planning" - extended deadline

The deadlines for the Cultures of program planning in adult education: policies, autonomy, and innovation conference have been extended. Please see the details featured below.


Standing Up For Education

We are a group of academics and educational researchers who support the broad policy agenda presented in the NUT‘s Stand Up for Education campaign. We see the Stand up for Education initiative as a welcome attempt to present a much more positive and optimistic vision of education than that currently on offer (see our statement of support and list of signatories).

Growing Experience: A Review of Undergraduate Placements in Computer Science

The final quarter of 2013 saw the fastest increase in UK technology sector business for over four years, and 44% of UK technology firms were planning to hire more staff in 2014. Despite this, the computer science graduates who are fundamental to this growth show the highest level of unemployment of all students six months after leaving university.


Access to Higher Education: Meeting the Global Challenge

Registration and call for submissions for the 2015 GAPS Conference 'Access to Higher Education: Meeting the Global Challenge' is now open.


Socio-economic disparities of pre-school childcare in New York: some findings. 16 January 2015, Glasgow - Peter Brandon

Please join us this Friday, 16th January at 3:00pm for a seminar with Prof Peter Brandon, an internationally recognised expert on welfare policy and social demography.

Don't Waste Our Future - Building a European alliance of youngsters against food waste

Don't Waste Our Future - Building a European alliance of youngsters against food waste and for new models of sustainable development is a new project  led within the Education for Global Citizenship Unit of the University of Glasgow by Dr Alan Britton and also involving Dr Jesus Granados Sanchez.

 

UALL/SRHE Joint Seminar Series - Widening Participation and Access

Universities with Access Agreements are developing a range of initiatives to attract and retain students from social groups currently under-represented in higher education. As a result there is an increased emphasis at both national and institutional level on assessing the longer term impact of widening participation strategies.


Zajímavá prezentace na téma Inženýrská pedagogika - Inzenyrska_pedagogika_2014_TTnet_OK.ppt Inzenyrska_pedagogika_2014_TTnet_OK.ppt (359,50 KB)  a související článek Inzenyrska_pedagogika_jeji_dosavadni_vyvoj_a_moznosti.doc Inzenyrska_pedagogika_jeji_dosavadni_vyvoj_a_moznosti.doc (334,50 KB)19.prosince 2014 proběhlo jednání expertního týmu partnerství TTnet v Praze, kde byly shrnuty aktivity za rok 2014,  bylo diskutováno další působení sítě, spolupráce s partnerskými institucemi, atd.


Mezinárodní projekt TRAWI (LdV - Přenos inovací) zaměřený na chemický sektor vydal newsletter.
 NEWSLETTER_TRAWI.pdf NEWSLETTER_TRAWI.pdf (2,60 MB)


Proběhl workshop partnerské sítě TTnet s názvem "FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ PROFESE UČITELE" v Kostelci nad Černými Lesy 12. - 13. listopadu 2014. Sborník Sborník (2,18 MB) .

14. května 2014 proběhlo jednání expertního týmu partnerství TTnet v Praze, kde byla projednávána možná témata pro plánovaný podzimní workshop a dále aktuality a možnosti spolupráce s partnerskými institucemi.

Zajímavá výzva: Job_Advertisement_University_Bremen.docx.pdf Job_Advertisement_University_Bremen.docx.pdf (87,86 KB)
 

Informační článek -Vzniká zbrusu nová evropská platforma pro vzdělávání dospělých

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě, známá jako EPALE, je nová iniciativa financovaná Evropskou komisí. Jedná se o nejnovější projev dlouhodobého odhodlání EU prosazovat kvalitní vzdělávání dospělých v Evropě. Bude otevřená učitelům, koučům a dobrovolníkům, jakož i tvůrcům politik, výzkumným a akademickým pracovníkům zapojeným do vzdělávání dospělých.

EPALE bude zajišťovat celou řadu specifických prvků, které z ní učiní hlavní stránku pro vzdělávání dospělých v Evropě. Bude nabízet interaktivní sítě, které uživatelům umožní spojit se s ostatními po celé Evropě, zapojit se do diskusí a vyměňovat si osvědčené postupy. 

Díky kalendáři evropských a vnitrostátních událostí si uživatelé budou udržovat přehled o příležitostech k profesnímu rozvoji. Webový kanál a specializované články předních odborníků na vzdělávání dospělých zajistí, aby měli uživatelé EPALE přístup k nejnovější politice a debatám v oblasti vzdělávání dospělých.

EPALE bude vícejazyčná, takže ze stránky a jejích četných zdrojů budou moci plně čerpat uživatelé z kteréhokoli členského státu. Bude se jednat o stránku s otevřeným členstvím, což znamená, že uživatelé budou moci kontaktovat jiné poskytovatele vzdělávání dospělých, profesionály i dobrovolníky z celé Evropy.

Každá účastnická země dodá informace, události, zdroje atd.  

Stránka se pravděpodobně stane stálým elementem na poli vzdělávání dospělých.

Budoucí uživatelé se mohou zapojit již nyní – vyplní-li dotazník na stránce EPALE, mohou pomoci utvářet její obsah.

http://ec.europa.eu/epale

EPALE je financovaná Evropskou komisí a spravovaná Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

EPALE je zajišťována Centrální podpůrnou službou, která je odpovědná za organizaci událostí EPALE a dalších činností.Časopis STUDIA PAEDAGOGICA výzývá autory pro články do ročníku 20, čísla 2, rok 2015.Více informací zde. Více informací zde. (139,45 KB)

”Equality, Equity and Justice in Education – Discourses and Realities” - EDUCATION, SOCIETY AND CULTURE,  ESC XVI - CONFERENCE

Friday 23rd of May 2014, 9.00 am – 8.00 pm Siltavuorenpenger 5A, Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki

The Centre for Sociology of Education, University of Helsinki and the Nordic Centre of Excellence ‘Justice through Education in the Nordic Countries’ invites researchers, teachers and students interested in sociological and cultural studies of education to annual ESC –conference. The theme of 16th ESC –conference is ”Equality, Equity and Justice in Education – Discourses and Realities”.

Participants are encouraged to present their own research, or to participate in the conference without presenting. The conference offers a unique opportunity for people to meet and discuss of their research.

Participants interested in presenting their research are kindly asked to submit an abstract (max 2000 marks) in advance. Abstract can be written in English, Finnish or Swedish. You can register and submit your abstract via this e-form:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49838/lomake.html

Registration is required also for those who are not presenting a paper via this e-form: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49838/lomake.html

REGISTRATION AND ABSTRACT SUBMISSION CLOSES MAY 11TH 2014 The conference is free of charge. All events will be held at Minerva Square, Floor K2, Siltavuorenpenger 5A, University of Helsinki, on Friday 23th of May 2014 from 9am to 8pm

Tentative program of the conference can be found from attachment

The abstract book and the program will be sent to all participants before the conference

For more information, please visit our website: http://www.helsinki.fi/kyk/ or send e-mail to Laura Soisalo, laura.soisalo(a)helsinki.fi or Aarno Kauppila, aarno.kauppila(a)helsinki.fi

 ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH - 16th Annual International Conference on Education, 19-22 May 2014, Athens, Greece

Call for Papers and Participation

The Education Research Unit of the Athens Institute for Education and Research (ATINER) organizes its 16th Annual International Conference on Education, 19-22 May 2014, Athens, Greece. For the programs of previous conferences, book publications based on the conference papers and other information, please visit the conference website www.atiner.gr/education.htm.

The aim of the conference is to bring together scholars and students of education and other related disciplines. You may participate as panel organizer, presenter of one paper, chair a session or observer. Papers (in English) from all areas of education are welcome.  Selected papers will be published in a Special Volume of the Conference Proceedings or Edited Books as part of ATINER's education book series. For Books and Proceedings of previous conferences you may visit http://www.atiner.gr/docs/EDUCATION_PUBLICATIONS.htm for table of contents and order forms.

The registration fee is €300 (euro), covering access to all sessions, two lunches, coffee breaks and conference material. Special arrangements will be made with a local luxury hotel for a limited number of rooms at a special conference rate. In addition, a number of social events will be organized: A Greek night of entertainment with dinner, a special one-day cruise to the Greek islands, an archaeological tour of Athens and a one-day visit to Delphi. Details of the social program are available at http://www.atiner.gr/2014/SOC-EDU.htm

Please submit a 300-word abstract by email before 1 April 2014atiner@atiner_gr to: Dr. Alexander Makedon, Head, Education Research Unit, ATINER & Professor of Philosophy of Education, Arellano University, Philippines or by regular mail to: ATINER,  8 Valaoritou Street, Kolonaki, 10671 Athens, Greece. Tel. + 30 210 363 4210 Fax: + 30 210 3634-209. Please include: Title of Paper, Full Name (s), Current Position, Institutional Affiliation, an email address and at least 3 keywords that best describe the subject of your submission. Please use the abstract submitting form available at http://www.atiner.gr/2014/FORM-EDU.doc. Announcement of the decision is made within 4 weeks after submission, which includes information on registration deadlines and paper submission requirements.  If you want to participate without presenting a paper, i.e. chair a session, evaluate papers to be included in the conference proceedings or books, contribute to the editing of a book, or any other contribution, please send an email to Dr. Gregory T. Papanikos (gtp@atiner_gr), President, ATINER.

The Athens Institute for Education and Research (ATINER) was established in 1995 as an independent academic association with the mission to become a forum, where academics and researchers - from all over the world - could meet in Athens and exchange ideas on their research and discuss the future developments of their discipline. Since 1995, ATINER has organized more than 200 international conferences, symposiums and events. It has also published about 150 books.  Academically, the Institute consists of five research divisions and twenty-two research units. Each research unit organizes at least an annual conference and undertakes various small and large research projects. Academics and researchers are more than welcome to become members and contribute to ATINER's objectives. The members of the Institute can undertake a number of academic activities. If you want to become a member please download the form (membership form). For more information or suggestions, please send an email to: info@atiner_gr.

Currently, ATINER is upgrading its system of mailing list. Please let us know if you want to receive emails from us. Typically, we will not send you more than 5 email alerts per year.


SRHE Conference dates: 10-12 December 2014

Venue: Celtic Manor, Newport, Wales, UK.

Closing date for submissions: 27th June 2014

The Society for Research into Higher Education extends a very warm welcome to all who wish to participate.

Researchers are invited to present their work in a variety of ways: by submitting papers for presentation, individually or as part of a symposium or round table, by submitting a poster and/or by attending as a delegate and contributing to the many different discussions and debates within this vibrant three-day event.

We encourage presentations and discussions that explore both global and local perspectives as well as trends in higher education policies and practices. We also welcome conceptual and theoretical contributions that add to current discourses- or initiate new ones.

Of particular interest this year will be contributions examining the increasingly diverse higher education landscape and how the processes of research, of knowledge production, knowledge-exchange, and knowledge sharing are changing in response to increasing plurality and difference within and across the sector.

Conference registration is now open. The early booking discount ends on Friday 26 September 2014

Please also note that the SRHE Newer Researchers' Conference will take place on 9 December 2014. This is an excellent event for postgraduate students and newer researchers, providing the opportunity to present research work in a nurturing environment and participate in seminars and discussions. The call for papers for this conference will be issued shortly with the timetable for submissions and registration.

Further conference details are available from the link below or simply via www.srhe.ac.uk


Call  for Papers - Extended Deadline for the International Conference “The Future of  Education”, 4th edition, Florence, Italy, 12 – 13 June 2014

We would like to inform you that due to the high interest in the conference we have extended to 12 April 2014 the deadline for the presentation of the abstracts for the fourth edition of the International Conference “The Future of Education” which will take place in Florence (Italy), on 12 – 13 June 2014.

The objective of the conference is to to share good practice and promote transnational cooperation in the field of education. The conference is also an excellent opportunity to present previous and current educational projects funded by the European Commission and by other sources.

The Call for Papers is addressed to teachers and experts as well as to coordinators of educational projects and initiatives.

We would like to invite you to submit an abstract of a paper to present during the conference. The abstract should be written in English (250 - 500 words) and sent to the address foe@pixel-online_net or uploaded on the conference web site (http://conference.pixel-online.net/FOE) no later than 12 April 2014.

Important dates

- 12 April 2014: Extended Deadline for submitting abstracts
- 16 April 2014: Notification of Acceptance / Rejection of abstracts.
- 26 April 2014: Deadline for final submission of papers
- 12 – 13 June 2014: Dates of conference

At the “Future of Education” International Conference there will be three presentation modalities: Oral and Poster presentations (in-person) and Virtual (for those who cannot attend in person)

An ISBN publication will be produced with all the papers of the articles that will be presented during the conference.

If possible, we kindly ask you to spread the information through your network and/or publish the news on your web site.

For further information about the fourth edition of the “Future of Education” International Conference, please contact us at the following address: foe@pixel-online_net or visit the conference website: http://conference.pixel-online.net/FOE.


 Ve dnech 28-30. října 2013 se konalo ve Štrasburku a Offenburgu v pořadí již čtvrté setkání expertní skupiny -  Profesní rozvoj školitelů odborného vzdělávání (Thematic Working Group on Professional Developement of VET Trainers), kterého se zúčastnili experti z jednotlivých členských států EU a zástupci Evropské komise (DG Education and Culture). Za NÚV se jednání zúčastnila Mgr. Tereza Halouzková.

Materiály ze setkání ke stažení:

zprava_strasbourg.docx zprava_strasbourg.docx (18,89 KB)
PLA3_Cedefop_Jemeljanova.pdf PLA3_Cedefop_Jemeljanova.pdf (416,87 KB)

PLA3_DE_Offenburg.pdf PLA3_DE_Offenburg.pdf (144,50 KB)

PLA3_FR_Afpa_2013.pdf PLA3_FR_Afpa_2013.pdf (482,26 KB)


The one-week EERA Spring School on Advanced Methods in Educational Research 2014 is the fourth in a series of spring schools on advanced methods in educational research. It is aimed at doctoral students and postdoctoral fellows. The spring school is initiated by EERA and organized by the Universities of Cyprus, Dortmund, Gothenburg, Oslo, and Oxford. The fourth spring school´s topic is  Propensity Score Matching & Instrumental Variables. Elisabeth A. Stuart (Johns Hopkins University) will deliver the main workshops. From May 5 - 9, 2014, the spring school will be hosted by the Centre for Educational Measurement at University of Oslo (CEMO) in Norway. The registration fee of 200,- € includes full tuition and accommodation. For more information please visit www.springschool.eu.


EAIR 36TH ANNUAL FORUM ESSEN 2014 CALL FOR PROPOSALS "HIGHER EDUCATION DIVERSITY AND EXCELLENCE FOR SOCIETY”

2014_EAIR_ESSEN_FORUM_CALL_FOR_PROPOSALS.pdf 2014_EAIR_ESSEN_FORUM_CALL_FOR_PROPOSALS.pdf (765,61 KB)


FIRST CALL FOR PROPOSALS
EUROPEAN SOCIETY FOR RESEARCH IN ADULT DEVELOPMENT (ESRAD)
IV SYMPOSIUM 21-23.5.2014, HELSINKi

Pozvanka_na_workshop_TTnet_18_19_6_13.doc IV SYMPOSIUM 21-23.5.2014, HELSINKI.docx (19,18 KB)


In connection to the 42nd NERA congress  <http://nera2014.org/> ‘Education
for sustainable development’ that will be held in Lillehammer, Norway on
March 5-7, 2014, the Nordic Centre of Excellence ’Justice through Education
in the Nordic Countries’ will organize a PRE-CONFERENCE: JUSTICE THROUGH EDUCATION: MARKETISATION AND EQUITY IN EMBEDDED CONTEXTS, March 4-5, 2014, Lillehammer, Norway.

JustEd_conference_invitation.pdf JustEd_conference_invitation.pdf (632,44 KB)

 

Zajímavý článek:

  • PIAAC survey: adult education, the smart investment

Were released the results of the OECD’s Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC). Aimed to collect and analyse data that assist governments in assessing, monitoring and analysing the level, distribution and utilisation of skills among their adult populations, it surveyed 166 000 adults aged 16-65 in 24 countries and regions from August 2011 to March 2012. EUCIS-LLL calls on EU decision-makers to use this opportunity to give a strong impetus on the need to strengthen cooperation in the field of lifelong learning.

See: EUCIS_LLL_PR_PIAAC_08.10.2013.pdf EUCIS_LLL_PR_PIAAC_08.10.2013.pdf (97,11 KB)

 

 

 

Zpravodaj Evropské komise:

září 2013 - http://us5.campaign-archive1.com/?u=e0ba59dcb487a8983ceda27d9&id=99efa0e28e
 

Odkaz ke stažení:

EERA_Agenda_for_Horizon2020_100913.pdf EERA_Agenda_for_Horizon2020_100913.pdf (312,10 KB)

 
PARTNERSTVÍ TTnet POŘÁDAL WORKSHOP "Faktory ovlivňující kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání" 18. - 19. 6 .2013 v Kostelci nad Černými Lesy.

Pozvanka_na_workshop_TTnet_18_19_6_13.doc Pozvanka_na_workshop_TTnet_18_19_6_13.doc (552,50 KB)
Prihlaska_TTnet_18_19_6_2013.doc Prihlaska_TTnet_18_19_6_2013.doc (36,50 KB)

Záznam z workshopu naleznete na http://archiv-nuv.npi.cz/vzdelavani-v-cr/ttnet/cerven-2013
 
Druhého jednání "Thematic Working Group on Professional Development of VET Trainers" v Bruselu se za NÚV účastnila Mgr. Tereza Halouzková. Setkání proběhlo 6. - 7. 2 2013.
Zpráva z jednání Zpráva z jednání (22,50 KB)
 

Článek PaedDr. Petra Macha, CSc. ze Západočecké Univerzity v Plzni naleznete na:

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/cis/article/view/21643

Autor zde vychází i ze zkušenostáí ze setkání a workshopů partnerství TTnet.

 
Partnerství TTnet uspořádalo podzimní workshop s názvem HLAVNÍ TRENDY V POHLEDU NA ROLI LEKTORA VE VZDĚLÁVÁNÍ 23.-24. 10. 2012 v Kostelci Nad Černými Lesy. O konferenci: http://www.nuov.cz/ttnet/rijen-2012-hlavni-trendy-v-pohledu-na-roli-lektora-ve
V rámci workshopu vystoupil PaedDr. Petr Mach, CSc., ze Západočeské univerzity v Plzni s příspěvkem Role hospitace v odborném výcviku. Představil nám její funkci, koncepci, nástroje – tvorbu hospitačního archu, jeho ověření a vyhodnocení pro zavedení do praxe. Hospitační arch i s manuálem je k dispozici na adrese: http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/13_Vyuka_v_odbornem_vycviku.pdf

Projekt KURIKULUM S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání přináší metodické příručky pro učitele odborných škol
přehled příruček přehled příruček (1,07 MB).

Během řešení projektu vzniklo mnoho zajímavých publikací
přehled publikací přehled publikací (2,49 MB).

Publikace jsou ke stažení na http://www.nuov.cz/kurikulum.

EURYDICE vydala zajímavou publikaci o platech učitelů v Evropě, více na:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/tools/salaries.pdf


Mgr. Barbora Anfilova Husová se účastnila za TTnet ČR 14. 12. 2011 setkání zástupců České republiky v pracovních skupinách a orgánech Evropské unie, OECD a Rady Evropy a dalších institucí v oblastech vzdělávání a odborné přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže a sportu. Setkání zahájil Michal Zaorálek (náměstek MŠMT), tématu Role zastoupení Evropské komise v ČR při komunikaci evropských témat se věnovala Brigitte Luggin, Mezinárodní aktivity České školní inspekce byly představeny Michaelou Šojdrovou (ředitelka odboru vnějších vztahů, ČSI), o cílích a zaměření semináře včetně představení publikací mluvil Jindřich Fryč (vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí, MŠMT). Následovala diskuze v sekcích - záznam výstupů z diskuze (16,93 KB). Záznam ze setkání www.et2020.cz 


Metodické materiály k aktivizaci žáků a k rozvíjení jejich odborného myšlení ve výuce TECHNICKÉHO KRESLENÍ poskytl pan Vladimír Vokál. Po 40 leté pedagogické činnosti se rozhodl předat své zkušenosti mladších kolegům a pomoci tak zlepšení úrovně výuky. Materiály ke stažení:

Jak organizovat čtení výkresu sestavení? Jak organizovat čtení výkresu sestavení? (2,48 MB)

Problémové úkoly v technickém kreslení Problémové úkoly v technickém kreslení (2,67 MB)

Za jeho práci děkujeme a těšíme se na další příspěvky.


Na adrese www.cedefop.europa.eu/EN/events/16735.aspx jsou k dispozici výstupy z konference "TTnet Joint conference on Mentoring in Vocational Education and Training (VET), In-company trainers and VET Leadership".