Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol

Publikace projektu Pospolu z roku 2014 je určená skupině oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika.

Publikace přináší učitelům inspiraci k využití odborného směřování žáků při výuce čtenářských dovedností. Publikace je tvořena dvěma částmi. Úvodní text je věnován čtenářství a čtenářské gramotnosti a jejich základním pojmům a aspektům, připojeny jsou informace o mezinárodních výzkumech v této oblasti. Druhá část publikace obsahuje 20 pracovních listů, jejichž koncepce je založena na propojení rozvoje čtenářských dovedností žáků a dovedností odborných, protože příprava žáků škol skupiny oborů 72 je směřována ke knihovnictví a archivnictví, tedy oborů, kde je dovednost číst při výkonu povolání dovedností klíčovou.

Autorský kolektiv: PhDr. Karel Starý, Ph.D. (Čtenářství, čtenářská gramotnost, čtenářské dovednosti) – PhDr. Pavla Brožová (pracovní listy)

Publikace je součástí edice Čtenářské dovednosti pro praxi

 

Publikace ke stažení zde zde (1,69 MB)

Přílohy ke stažení:

Pracovní list 1 Pracovní list 1

Pracovní list 2 Pracovní list 2

Pracovní list 3 Pracovní list 3

Pracovní list 4 Pracovní list 4

Pracovní list 5 Pracovní list 5

Pracovní list 6 Pracovní list 6

Pracovní list 7 Pracovní list 7

Pracovní list 8 Pracovní list 8

Pracovní list 9 Pracovní list 9

Pracovní list Pracovní list 10

Pracovní list 11 Pracovní list 11

Pracovní list 12 Pracovní list 12

Pracovní list 13 Pracovní list 13

Pracovní list 14 Pracovní list 14

Pracovní list 15 Pracovní list 15

Pracovní list 16 Pracovní list 16

Pracovní list 17 Pracovní list 17

Pracovní list 18 Pracovní list 18

Pracovní list 19 Pracovní list 19

Pracovní list 20 Pracovní list 20

.