Semináře pro zaměstnavatele a zřizovatele

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


V únoru a dubnu 2015 se v Brně a Praze konaly tři informační semináře pro zřizovatele škol, školy a pro zástupce zaměstnavatelů. Účelem seminářů, které se uskutečnily 10. a 20. února 2015 v Brně, bylo seznámit účastníky se systémovou rovinou projektu POSPOLU, s aktivitami a výsledky projektu a jeho směřováním v dalším období, s aktuálním stavem spolupráce škol a zaměstnavatelů v rámci odborné přípravy žáků a s vizemi a představami o její budoucí podobě a návrhy systémových opatření.

Cílem semináře, který se konal 16. dubna 2015 v Praze, bylo seznámit odbornou veřejnost s finančními aspekty návrhů nových prvků odborného vzdělávání na podporu spolupráce škol a firem vzešlých z projektu Pospolu.

Semináře, při nichž se od odborné veřejnosti získávaly podněty pro návrhy systémových opatření projektu Pospolu, se uskutečnily v roce 2014. Dne 18. února 2014 se konal v Praze seminář pro zřizovatele a dne 27. února 2014 proběhl v Praze seminář pro zaměstnavatele. Jejich dalším cílem bylo seznámit účastníky se systémovou rovinou projektu Pospolu, tj. s aktuálním stavem spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání a vizemi a představami o jeho budoucím fungování. Prezentovány byly též dosavadní výsledky projektu a jeho směřování v dalším období.

V průběhu diskuse, která byla nedílnou součástí jednotlivých seminářů, získávali pořadatelé od účastníků zpětnou vazbu. Podněty získané na seminářích od odborné veřejnosti byly zapracovány do koncepční studie Pospolu a jejích závěrů.

Informace o dalších vzdělávacích akcích najdete zde.

Z diskuzí účastníků seminářů pro zřizovatele a zaměstnavatele