01ecvet.gif

posiluje vzájemné porozumění a důvěru mezi státy EU
zvyšuje transparentnost kvalifikací (srovnání a přenos)
usnadňuje mobilitu žáků/pracovních sil v EU (studijní a pracovní stáže)
je určen pro počáteční i další vzdělávání
podporuje partnerství škol a zaměstnavatelů napříč Evropou


 

AKTUALITY A INFORMACE:

Prvky ECVET ve vývoji kvalifikací a vzdělávacích programů, který je podporován z národních i evropských zdrojů

Odborný seminář s tímto názvem se uskutečnil na Úřadu vlády 30.10. 2019.

 

Metodika propojování ECVET a NSK

Byla připravena další pracovní verze textu  Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK.

 

Nový informační leták NSK

Text je součástí souboru využívaného k šíření informací o NSK. Vysvětluje princip možného propojování NSK a ECVET díky tvorbě jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací.

 

ECVET Magazine

Poslední vydání ECVET Magazine z prosince 2018 

 

Modernizace odborného vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání již druhý rok řeší významný projekt, který může podpořit uplatňování prvků ECVET v odborném vzdělávání. Stručná informace o projektu je k dispozici zde.

 

Metodika propojování ECVET a NSK

Byla připravena další pracovní verze metodiky  Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK .

 

Poslední vydání ECVET Magazine

ECVET Magazine z dubna 2018 je možné získat na stránkách ECVET Secretariat .

 

Důležité informace o využívání ECVET v České republice

Dům zahraniční spolupráce zpracoval Střednědobé hodnocení využívání ECVET v rámci programu Erasmus+ .  

 

Evropský týden odborných dovedností: jednání o prvcích ECVET

V pátek 24. 11. se v Úřadu vlády ČR konalo  Setkání v rámci Evropského týdne odborných dovedností a jednání Koordinačního centra ECVET. 

 

Hlavní zdroje informací o stavu zavádění ECVET v České republice

Jsou uvedeny pouze internetové stránky. Na nich je možné získat další informační či metodické materiály. 

 

ECVET na pozadí podpory mezinárodní mobility učících se

Podle schválené strategie je zavádění ECVET v České republice spojeno s podporou atraktivity a kvality odborného vzdělávání. Mimo jiné i podporou mobility učících se.

 

Mezníky dosavadního vývoje zavádění ECVET v České republice

V dubnu 2012, schválilo MŠMT materiál  Návrh způsobu zavádění ECVET . 

 

Formulace výsledků učení v jednotkách ECVET

Přístup k formulaci výsledků učení je významným tématem i v roce 2016. Ukazují to i vybrané informace ilustrující přístup v Rakousku.

 

Zajišťování transparentnosti a kvality při zavádění ecvet v české republice

V červnu byla dokončena pracovní verze textu, který reaguje na potřebu zajistit informovanost, transparentnost a kvalitu v procesu zavádění ECVET v ČR a navrhnout směr pro další práci.

 

Tvorba jednotek výsledků učení v ČR

Poslední vydání evropského periodika ECVET magazine obsahuje článek přibližující tři různé kontexty tvorby jednotek výsledků učení ECVET v ČR. 

 

Možnost uplatnění ECVET při koncipování flexibilních vzdělávacích programů

Osm principů souvisejících s flexibilními vzdělávacími programy

 

Prvky ECVET v projektech podporovaných programem Erasmus+

Listopadovému semináři na Úřadu vlády je věnováno zvláštní vydání Zpravodaje OS .

 

Diskuse o možné revizi Doporučení EP a Rady o vytvoření ECVET

Od března 2017 je k dispozici zpráva Pracovní skupiny pracující pro Uživatelskou skupinu ECVET . V této zprávě je – mimo jiné – uvedeno, že panuje shoda (potvrzená evaluací ECVET z roku 2014) v tom, že definice ECVET jako „kreditního systému“ je sama o sobě zavádějící. 

 

Webináře pro zájemce o ECVET

dostupné na internetových stránkách Domu zahraniční spolupráce

 

Pracovní jednání Koordinačního centra pro ECVET

Poslední akcí Týdne odborných dovedností v ČR bude jednání KC pro ECVET. Uskuteční se 9.12. 2016 v Domě zahraniční spolupráce.  Jednání se zaměří na odbornou diskusi o vývoji a o souvislostech implementace ECVET v ČR. Budou rámcově zmapovány a vyhodnoceny aktivity konané v rámci Evropského týdne odborných dovedností (a to jak v ČR, tak v dalších zemích) a jejich možný průnik s budoucími aktivitami Koordinačního centra v kontextu s předpokládaným evropským vývojem.