Výběrová šetření NÚV

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Sekundární analýza výstupů z výběrových šetření zaměstnavatelů NÚV

Cílem sekundární analýzy výstupů z výběrových šetření zaměstnavatelů NÚV bylo získat informace o formách spolupráce škol a zaměstnavatelů a monitorovat posun, k němuž ve sledovaném období v dané oblasti došlo. Analýza rovněž mapovala názory zaměstnavatelů na připravenost absolventů škol pro vstup na trh práce z hlediska jejich odborných znalostí a dovedností a snažila se zachytit měnící se pohled škol a zaměstnavatelů na vzájemnou spolupráci a její výhody.

Jelikož dosud byly všechny informace o spolupráci škol se zaměstnavateli uváděny roztříštěně v jednotlivých zprávách či publikacích, může být tato dílčí analýza vnímána jako první podrobná studie o dané problematice, která všechny dostupné informace shromažďuje na jednom místě.

Porovnání informací z analýzy s výsledky šetření ve školách a u zaměstnavatelů bylo východiskem pro návrhy dalších opatření či změn, které pomohou dostat spolupráci škol a firem na vyšší úroveň.

Sekundární analýzu výstupů z výběrových šetření NÚV najdete zde zde (1,56 MB).