Profesní rozvoj pedagogického sboru jako základ kvality školy

Ředitelství školy si je dobře vědomo, že změnu realizuje především učitel. Proto jedním z prvořadých úkolů školy je profesní růst učitelů. V období jejich plánovaného vzdělávání  se  v souvislosti s potřebami školy měnily i cíle a nároky na kvalitu tohoto vzdělávání. Škola je učící se organizací, v níž se učitelé učí i ze svých chyb. Berou je jako příležitost neustále se zlepšovat. Identifikují své vlastní potřeby, sdílejí je, formulují konkrétní vzdělávací cíle ve svých plánech dalšího vzdělávání a cíleně vyhledávají kvalitní vzdělávání učitelů včetně kvalitních lektorů. Korigují tím i zpracování nabídky DVPP v regionu. Profesní rozvoj pedagogického sboru je v této škole vnímán jako základ kvality, což objasní následující text.

Zpracovala: Mgr. Eva Mokrošová

celý dokument ke stažení celý dokument ke stažení (815,87 KB)