Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol uměleckého zaměření

Publikace projektu Pospolu z roku 2013 nejen pro skupinu oborů 82 Umění a užité umění.

Publikace přináší učitelům inspiraci k využití odborného směřování žáků při výuce čtenářských dovedností. Je tvořena dvěma částmi. Úvodní text je věnován čtenářství a čtenářské gramotnosti a jejich základním pojmům a aspektům, připojeny jsou informace o mezinárodních výzkumech v této oblasti. Druhá část obsahuje 20 pracovních listů, jejichž koncepce je založena na propojení rozvoje čtenářských dovedností žáků uměleckých oborů středních škol s texty, které jsou tematicky specifické vždy pro určitý obor vzdělání v rámci celé skupiny oborů vzdělání 82 Umění a užité umění. Jednotlivé pracovní listy jsou vždy primárně určeny pro jeden z dvaceti oborů vzdělání v rámci dané skupiny oborů.

Pracovní verze

Autorský kolektiv:
PhDr. Karel Starý, Ph.D. (Čtenářství, čtenářská gramotnost, čtenářské dovednosti)
PhDr. Pavla Brožová (pracovní listy)

Publikace je součástí edice Čtenářské dovednosti pro praxi

 

Publikace ke stažení zde (1,30 MB

Přílohy ke stažení

Užitá malba

Užitá fotografie a média

Scénická a výstavní tvorba

Průmyslový design

Grafický design

Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

Modelářství a návrhářství oděvů

Tvorba hraček a herních předmětů

Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků

Řezbářství

Design interiéru

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

Textilní výtvarnictví

Tvorba a vzorování bižuterie

Kamenosochařství

Multimediální tvorba

Uměleckořemeslná stavba varhan

Konzervátorství a restaurátorství

Ladění klavírů a příbuzných nástrojů