Školy a firmy mohou získat finanční prostředky na pilotáž vzájemné spolupráce. První pilotáže v rámci Pospolu již probíhají

Tisková zpráva 11. listopadu 2013 Od října 2013 probíhá v projektu Pospolu v pěti partnerstvích pilotáž modelů spolupráce škol a firem. Dohromady je do ní zapojeno sedm škol a 43 firem, které budou ověřovat zejména realizaci odborného výcviku celkem 430 žáků z oborů vzdělání s výučním listem v provozech v reálném pracovním prostředí zapojených firem. Od 1. listopadu do 20. prosince se mohou partnerství škol a firem přihlásit do nového výběrového řízení na výběr dalších dvaceti partnerství pro pilotáž a získat v něm finanční příspěvek ve výši od 1,3 do 2,8 mil. Kč.

Pilotní ověřování modelů spolupráce škol a firem představuje pro školy i firmy jedinečnou příležitost, jak získat finance na realizaci této spolupráce, a to na jakékoliv výdaje s ní spojené, např. na odměny pracovníků, stipendia žákům, cestovné, materiál nebo propagaci. Účastí v projektu Pospolu mají také školy a firmy šanci ovlivnit budoucí situaci odborného vzdělávání v ČR, protože výsledky pilotáže budou spolu s dalšími výstupy projektu součástí podkladů vedoucích k návrhům legislativních a systémových změn, které usnadní do budoucna přípravu žáků v reálném pracovním prostředí.

 „Podpora odborné přípravy žáků u firem v jejich reálném pracovním prostředí přispívá ke zvyšování kvality odborného vzdělávání, k motivaci žáků pracovat v oboru, ve kterém se vzdělávají a dále vytváří lepší podmínky pro plynulejší přechod do zaměstnání po ukončení vzdělávání,“ říká první náměstek ministra školství Jindřich Fryč.

První pilotáže probíhají od října 2013 v pěti partnerstvích, a to v oborech skupiny Strojírenství a strojírenská výroba a v oborech skupiny Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. Mezi vybranými realizátory pilotáže, kteří získají celkem 7,7 mil. Kč bez DPH, jsou např. Integrovaná střední škola automobilní, Brno spolu s Dopravním podnikem města Brna, a. s. nebo firma MOTOR JIKOV Group a.s., České Budějovice se třemi partnery (jednou školou a dvěma podniky). Všechna vybraná partnerství najdete v příloze.

 

Proč se do pilotáže přihlásit

Účastníci pilotáže se do ní zapojili zejména proto, aby získali finanční prostředky na realizaci stávající spolupráce a ověřili si průběh a náklady na odborný výcvik žáků ve skutečném pracovním prostředí. Pilotáž jim také umožňuje rozšířit již fungující spolupráci o nové formy nebo možnost podělit se o svou osvědčenou zkušenost spolupráce s ostatními. „Do pilotáže jsme se zapojili, protože naši zavedenou spolupráci při odborném výcviku učňů považujeme za vhodný příklad dobré praxe, který by měly ostatní firmy následovat,“ říká např. Ing. Věra Vrchotová, ředitelka pro oblast RLZ ve společnosti MOTOR JIKOV Group a.s., jednoho z realizátorů partnerství, a dodává: „Důležitým motivem jsou i finanční prostředky - umožní např. systematické zapojení našich odborníků do výuky ve škole, které bylo dřív jen občasné.

Přínosy pilotáže vidí zástupci škol a firem zapojených do pilotáže také v možnostech ovlivnit celkovou situaci v odborném vzdělávání. „Realizací pilotáže budeme mít především možnost si ověřit, jak by to ve skutečnosti vypadalo, kdyby se nějaká forma duálního vzdělávání, nebo jak vy říkáte kooperativní model, stala v odborném vzdělávání hlavním trendem,“ tvrdí Ing. Josef Crha, ředitel Střední školy technické ve Ždáru nad Sázavou, která je dalším realizátorem partnerství.

 

Nové výběrové řízení se týká více oborů i menších partnerství

Oproti výběrovému řízení vyhlášenému v létě 2013 se toto výběrové řízení týká i menších partnerství, není v něm regionální členění jednotlivých částí zakázky a týká se více oborů. Nově jsou zahrnuty například skupiny oborů Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů, Ekologie a ochrana životního prostředí nebo Textilní výroba a oděvnictví.

Přestože je proces výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách komplikovaný, má i své pozitivní stránky - uchazeč se může například hlásit do více částí veřejné zakázky a tím si navýšit množství peněz pro realizaci pilotáže,“ vysvětluje hlavní manažer projektu Petr Naske. Navíc stanovení rozpočtu pilotáže je plně na uchazečích - v jakém poměru budou financovat práci instruktorů, cestovné žáků, nákup materiálu či ochranných pomůcek a další výdaje spojené s pilotáží.

Pomoc při podání nabídky

Závazné informace obsahuje zadávací dokumentace (https://www.softender.cz/home/zakazka/4030901)

Doporučení, jak se vyhnout nedostatkům, kterých se dopouštěli uchazeči v prvním výběrovém řízení (http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/doporuceni).

Dotazy k pilotáži (http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/dotazy-k-pilotazi-1)

Příklady sestavení nabídky a další informace o pilotáži (www.projektpospolu.cz/pilotaz).

Potřebujete další informace? Kontaktujte nás:

 

Lucie Šnajdrová
PR projektu Pospolu
E-mail: lucie.snajdrova@nuv_cz

Petr Jansa

Komunikace se sociálními partnery projektu Pospolu
E-mail: petr.jansa@nuv_cz

 

www.projektpospolu.cz

Projekt Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a potrvá do 30. června 2015. Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy. Realizátorem projektu je MŠMT, partnerem projektu je Národní ústav pro vzdělávání (www.nuv.cz).

 

Příloha

Partnerství realizující pilotáže od podzimu 2013

Partnerství 1:  České Budějovice

Realizátorem pilotáže je MOTOR JIKOV Group a.s., České Budějovice, partnery jsou VOŠ a SPŠ automobilní a technickou, České Budějovice, MOTOR JIKOV Fostron a.s. a MOTOR JIKOV Slévárna a.s.)

Partnerství 2: Žďár nad Sázavou

Realizátorem pilotáže je Střední škola technická, Žďár nad Sázavou, partnery firmy Žďas, a.s., Tokoz, a.s., Del, a.s., Hettich ČR, k.s., Medin, a.s., KOVO Koukola

Partnerství 3: Kroměříž – Uherský BrodVsetín

Realizátory pilotáže jsou školy SŠ – COP technické, Kroměříž, SPŠ a OA Uherský Brod a SOŠ Josefa Sousedíka, Vsetín, partnery je 29 firem a podniků

Partnerství 4: Ostrava

Realizátorem pilotáže je VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Ostrava – Hrabůvka, partnery VÍTKOVICE GEARWORKS a. s., Ostrava – Vítkovice, VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s., Ostrava – Vítkovice, VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s., Ostrava – Vítkovice, VÍTKOVICE MECHANIKA a. s., Ostrava – Vítkovice

Partnerství 5: Brno

Realizátorem pilotáže je Integrovaná střední škola automobilní, Brno, partnerem je Dopravní podnik města Brna, a. s.