podpora spolupráce škol a firem

proj_slider_img.jpg

Cílem projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) je především návrh systémových změn, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci mezi školami a firmami.

Projekt Pospolu - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a trval do 31. října 2015. Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy. Realizátorem projektu bylo MŠMT, partnerem projektu byl Národní ústav pro vzdělávání.

 

Aktuality

‹‹   Předchozí   1 2

Kurz Instruktor praktického vyučování prohloubil vzájemnou důvěru mezi školou a sociálními partnery

Na samém konci srpna proběhl kurz Instruktor praktického vyučování na Střední a Vyšší odborné zdravotnické škole v Kladně, Havířské ulici pod vedením lektorek Mgr. Zuzany Volné a Ing. Zuzany Ekrtové. 10. 09. 2015 celý článek

Prvky ECVET a jejich využití v počátečním odborném vzdělávání na národní úrovni

Publikace vydaná v roce 2015 přibližuje Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET). Přináší konkrétní ukázky praktického využití ECVET podniky a školami zapojenými do projektu Pospolu.  04. 09. 2015 celý článek

Kurz pro instruktory praktického vyučování podporuje porozumění škol a firem

O zkušenostech s kurzem Instruktor praktického vyučování, určeném pro instruktory z řad zaměstnanců sociálních partnerů škol, který byl vytvořen a realizován v rámci projektu Pospolu, jsme hovořili s lektorkou kurzu Ing. Martinou Neužilovou ze Střední školy obchodní v Českých Budějovicích. 03. 09. 2015 celý článek

Jednotky výsledků učení ECVET pomáhají zkvalitnit odbornou praxi žáků

Přesně vymezit, co se mají žáci naučit během odborné praxe u zaměstnavatelů, a ve výsledku tak zvýšit kvalitu praktické výuky pomohly středním odborným školám jednotky výsledků učení, které školy vytvářely v prodloužení projektu Pospolu. 01. 09. 2015 celý článek

Podporujete spolupráci škol a firem? Katalog Pospolu nabízí prostor pro vaši prezentaci

Zaměstnavatelské svazy, asociace a další organizace podporující projekty a další inovace v oblasti spolupráce škol a firem mají možnost zdarma zveřejnit svůj profil v online katalogu Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz. Získají tím prostor pro prezentaci své činnosti a příležitost k navázání nových kontaktů pro spolupráci. 06. 08. 2015 celý článek

Jak zkvalitnit spolupráci odborných škol a firem? Odpověď přináší projekt Pospolu

Upozornit na dobře fungující spolupráci odborných škol a firem a navrhnout systémové změny, které by podmínky pro spolupráci zlepšily. Tyto a další úkoly a výstupy projektu Pospolu byly 21. července 2015 představeny na konferenci Rady partnerů IQ Industry a Enersol v Hluboké nad Vltavou. 31. 07. 2015 celý článek

Regionální setkání přispěla k diskusi o technickém vzdělávání

Sdílet příklady dobré praxe spolupráce škol a firem a prezentovat aktivity realizované v projektu Pospolu bylo hlavním cílem regionálních setkání zástupců škol a firem, která od dubna do června letošního roku pořádalo sedm vybraných partnerství zapojených do projektu Pospolu. Setkání se uskutečnila v rámci kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání. 14. 07. 2015 celý článek

Vyšly nové metodické publikace projektu Pospolu

V projektu Pospolu jsme vydali nové publikace pro střední odborné školy v edicích Profilová maturitní zkouška, Z praxe škol a Metodický inspiromat. 09. 07. 2015 celý článek

Konference Partnerství prodiskutovala priority v odborném školství

Podpořit odbornou diskusi mezi zástupci průmyslu, školství, úřadů práce, zřizovateli škol a představiteli ministerstev a navrhnout legislativní změny k podpoře spolupráce odborných škol a firem bylo cílem 2. ročníku konference Partnerství, která se konala 25. června 2015 v Plzni jako součást Roku průmyslu a technického vzdělávání. 29. 06. 2015 celý článek

Proběhlo zaškolení lektorů kurzu Instruktor praktického vyučování

Ve středu 17. června 2015 se v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV) uskutečnilo zaškolení první skupiny lektorů kurzu Instruktor praktického vyučování, jenž byl vytvořen v projektu Pospolu. Školení se zúčastnilo 12 pedagogů středních odborných škol, kteří kurzy pro instruktory z firem, s nimž jejich škola spolupracuje, povedou. 19. 06. 2015 celý článek

Regionální setkání v Dobrušce představilo priority v odborném vzdělávání

Dne 4. června 2015 se v Dobrušce konalo další ze série regionálních setkání zástupců škol a firem zapojených do projektu Pospolu, jehož cílem je především navrhnout opatření, která povedou k efektivnější a snadnější spolupráci škol a firem. Akce se uskutečnila jako součást kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání. 11. 06. 2015 celý článek

Výsledky projektu Pospolu zazněly na konferenci Spolupráce ve vzdělávání

Na jakém základě dnes funguje vztah mezi státem a firmami při podpoře odborného školství? Existují bariéry, které brání školám a firmám v efektivní spolupráci? Prodiskutovat zásadní otázky týkající se odborného vzdělávání bylo cílem panelové diskuse „Spolupráce ve vzdělávání“, která se uskutečnila 3. června 2015 ve Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi. 10. 06. 2015 celý článek

Koncepční studie a navrhovaná opatření

Koncepční studie je analytický dokument, který zkoumá možnosti uplatnění prvků duálního systému v českém prostředí – popisuje současný stav a možnosti, jak jej změnit. 27. 05. 2015 celý článek

‹‹   Předchozí   1 2